Nhấn +1 để nhận hack mới nhất từ Auto4Game.Net

Hình ảnh Skill, Vũ Khí Thương Khách - Hiệp Khách Giang Hồ

Friday, December 30, 2011

skill thương khách, vũ khí thương khách, hình ảnh skill thương khách, hình ảnh vũ khí đao khác, skill thương khách hkgh, vũ khí thương khách hkgh
Giới thiệu:
Thương hào là là cỗ máy tàn sát trong khi war, với lượng máu cơ bản cao và khả năng phẫn nộ liên tục, khi trông thấy thương hào phẫn nộ không ai không khỏi kinh sợ
Pro
  • Lượng sinh mệnh cơ bản cao
  • Có khả năng phẫn nộ liên tục
  • Skill ulvc cao
  • Vũ khí có sức tấn công cơ bản cao so với đồ = cấp
Cons
  • Đa số kc hỗ trợ phẫn nộ nên ko thực tiến khi pvp 1-1
Khí công
 Tăng lực phòng thủ
 Tăng lượng sinh mệnh nhận được khi sử dụng các loại bình máu
 Tăng khả năng xuất chiêu liên hoàn
 Tăng khả năng ra cường chiêu ( dam trắng )
 Tăng thời gian duy trì trạng thái phẫn nộ
 Tăng giới hạn sinh mệnh
 Tăng sức tấn công khi ra đòn liên hoàn, cường chiêu hoặc skill
 Tăng ulpt
 Tăng điểm phẫn nộ nhận được khi dính đòn
 Tăng khả năng thành công chuyển 20% sức tấn công thành phòng thủ khi bị dính đòn của đối thủ
 Tăng thêm mọi chỉ số khi ở trong trạng thái phẫn nộ
Skill hỗ trợ
 Tăng clvc và giới hạn nội công
Các vũ khí không có trong shop
vk 600k
 Cascade Spear. Dam 77~92
vk 5m
Chính
 Crown Spear. Dam 141~156 

 Frost Spear
vk 17m
Chính
 Dragon’s Fang Spear. Dam 194~216

 Demonic Phoenix Spear 

vk 48m-71m

Chính
 Spear of Artesian Purification. Dam 234~256
 Spear of the TaeGuk Triumverate. Dam 255~278

 Spear of the Fallen Soul 
 Spear of Demonic Inferno
vk 99m-125m-133m
Chính
 Silver Moon Spear. Dam 275~298
 Spear of Justice. Dam 295~318 
 Spear of Divine Heaven. Dam 317~340

 Spear of the Demonic Spirit 
 Spear of the Dark Spirit 
 Spear of the Divine Four Spirits
vk hàn băng
 Dam 327 ~ 350
vk 110
Chính
 Dam 458 ~ 481

vk 120
Chính
 Dam 569 ~ 592

0 nhận xét:

Post a Comment

Auto, Hack mới cập nhật

Link: hack dot kich, hack cf moi, game kiem the,